Usluge koje nudimo

Veći deo navedenih usluga pružamo i u kućnim uslovima kroz kućne posete

Specijalistička ordinacija "Inspirium" u sklopu profesionalnog pružanja zdravstvene zaštite pruža sledeće usluge:

 • Specijalistički pregled i konsultacije
 • Spirometriju - pregled plućne funkcije
 • Bronhodilatatorni test
 • Pulsnu oksimetriju
 • Inhalacionu i oksigenoterapiju kao i edukaciju pacijenata o primeni istih u kućnim uslovima
 • Injekcionu i infuzionu terapiju
 • Alergološke testove
 • Procenu radne sposobnosti u odnosu na plućnu funkciju
 • Preoperativne preglede uz procenu plućne funkcije
 • Post Covid-19 - Kontrolu i evaluaciju plućne funkcije nakon preležane SarsCov2 infekcije
Pročitajte više

Simptomi i tegobe

Ukoliko imate neku od navedenih tegoba posetite nas u ordinaciji ili nas pozovite u kućnu posetu
 • Povišena telesna temperatura
 • Kašalj
 • Gušenje i otežano disanje
 • Sviranje u grudima
 • Osećaj nedostatka vazduha
 • Bol i nelagodnost u grudima tokom disanja
 • Iskašljavanje sukrvičavog ispljuvka
 • Gubitak apetita ili nejasan razlog za gubitak na telesnoj težini
 • Intolerancija napora odnosno zamaranje
Pročitajte više

Šta podrazumeva predged pulmologa?

Pulmološki pregled je specijalistički pregled kojim se kroz razgovor sa pacijentom i pregledom stiče uvid u njegovo zdravstveno stanje. Pregled je bezbolan, ne zahteva prethodnu pripremu i obuhvata:
 • Anamnezu: razgovor sa pacijentom o aktuelnim tegobama
 • Ličnu anamnezu: podaci o ranijim bolestima, faktorima rizika i štetnim navikama
 • Porodičnu, profesionalnu i socijalnu anamnezu
 • Fizikalni pregled: inspekciju, palpaciju, perkusiju, auskultaciju, merenje krvnog pritiska i saturacije
 • Takođe, analiziraju se laboratorijske analize, RTG snimak, vrši se uvid u raniju medicinsku dokumentaciju
 • Pročitajte više

Covid - 19

Molimo Vas da prijavite Covid infekciju ili neke od navedenih simptoma:
 • Povišene telesne temperature
 • Kašalj
 • Osećaj nedostatka vazduha
 • Bolovi u grudnom košu pri disanju
 • Slabost
 • Malaksalost
 • Bolove u kostima i mišićima
 • Zapušen nos
 • Glavobolju
 • Stomačne tegobe
 • gubitak čula ukusa i mirisa
 • Pročitajte više